W związku z ubieganiem się o dofinansowanie usługi doradczej, prosimy o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi do dnia 16.12.2022.